Proxecto

MEMORIA DO PROXECTO SYMBIOS
Descargue aquí o documento de programación do Proxecto Symbios para coñecer máis en detalle os seus aspectos técnicos e metodolóxicos: obxectivos, actividades, calendario, etc.

PRESENTACIÓN DO PROXECTO SYMBIOS
Coñeza a grandes trazos Proxecto Symbios, a través deste documento que oferta unha breve aproximación aos seus fundamentos, obxectivos, e outra información básica da Rede.

X