Accesibilidade

O sitio Web do Proxecto Symbios deseñouse e programouse seguindo as directrices de accesibilidade e usabilidade da iniciativa WAI (Web AccesibilityInitiative), que marca uns estándares internacionais na creación de contidos web accesibles a todo o mundo.

Entre as pautas básicas de accesibilidade marcadas podemos mencionar as seguintes:

 • Unha orde lóxica de presentación dos elementos en pantalla
 • Un sistema de navegación simplificado, non se utilizan menús despregable
 • Un texto descritivo das imaxes
 • Un acceso mediante teclado ás opcións principais
 • A organización: cada páxina está organizada dun xeito claro e estruturada para mellorar a navegación e a usabilidade
 • O uso dun mapa web: que proporciona unha visión global e clara do sitio web
 • A linguaxe que cómpre utilizar: unha linguaxe clara e sinxela para unha mellor comprensión e para facilitar a lectura no monitor do ordenador.

Uso das características de accesibilidade

O acceso ás características de accesibilidade varía entre os navegadores máis utilizados. Nesta sección descríbense os métodos concretos para sacar o maior partido ás facilidades que proporciona cada un deles.

Teclas de acceso rápido

O acceso ás ligazóns que teñen unha tecla de acceso rápido definida realízase pulsando distintas combinacións de teclas segundo o navegador:

 • Microsoft Internet Explorer: Pulse a combinación de teclas Alt+ tecla de acceso rápido e, a seguir,tecla de retorno (Enter).
 • Netscape e Firefox: Pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Alt, e a a tecla de acceso rápido.
 • Opera 7 e superior: Pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Esc, sólteas e a continuación pulse só a tecla de acceso rápido.

En Macintosh a tecla Alt substitúese pola tecla Ctrl.

Neste sitio web están dispoñibles as teclas de acceso rápidos:

 • 0 - Inicio
 • 1 - Mapa do sitio
 • 2 - Accesibilidade
 • 3 - Contacto
 • 4 - Proxecto
 • 5 - Socios
 • 6 - Produtos

Tamaño dos textos

As páxinas do sitio especifican o tamaño dos textos de forma relativa, é dicir, permiten que os navegadores aumenten ou diminúan o tamaño dos textos segundo as preferencias do usuario, e sen crear problemas de visualización.

Pode controlar o tamaño dos textos no seu navegador da seguinte maneira:

 • Microsoft Internet Explorer: A través do menú "Ver" > "Tamaño de texto".
 • Netscape e Firefox: A través do menú "Ver" > "Tamaño do texto" ou empregando a combinación de teclas Ctrl "+" ou Ctrl "-", segundo se queiraaumentar ou diminuír o tamaño do texto, respectivamente. Pulsando Ctrl= restablece o texto ao tamaño normal.
 • Opera 7 e superior: A través do menú "Ver" > "Escala" ou empregando as teclas , - e * segundo se queiraaumentar, diminuír ou restablecer o tamaño do texto.
X